Lasik

Bij LASIK (Laser in Situ Keratomileusis) wordt met een speciaal mesje (mikro-keratoom) een flapje in het buitenste hoornvliesweefsel gesneden. Dit flapje is ongeveer 0,12 tot 0,16 mm dun.

Er wordt nu gelaserd in de vrijgekomen laag op het hoornvlies. Hier wordt door de laser weefsel verdampt totdat uw sterkte is gecorrigeerd. Bij hoge sterktes moet meer weefsel verdampt worden. De lasertijd is dan langer.

Hierna wordt het flapje netjes op zijn plaats teruggelegd en zuigt het zich vast op de ondergrond. In de loop van enkele dagen groeit een nieuwe epitheellaag die het flapje op de juiste plek houdt.  Na verloop van maanden tot enkele jaren gaat het flapje steeds vaster zitten. Na enkele jaren is het flapje zonder speciale instrumenten niet meer los te krijgen.

Voordelen van deze methode zijn dat zeer grote afwijkingen kunnen worden gecorrigeerd, dat u nauwelijks een herstelperiode nodig heeft en dat u weinig pijn of ongemak ervaart. Nadelen zijn dat het maken van het flapje mis kan gaan waardoor de behandeling afgebroken moet worden. 

De Intralase methode is de verbeterde versie van Lasik. Bij Intralase wordt het flapje met een computergestuurde laser gemaakt. Bij Intralase is het flapje ook dunner, wat de sterkt van uw hoornvlies ten goede komt.

Zowel Lasik als Intralase kennen een verhoogd risico in verband met het maken van het flapje maar door de moderne technieken zijn deze risico's uitermate klein. Voordelen van beide technieken is dat ze pijnloos zijn, zowel tijdens als na de behandeling. Dit in tegenstelling tot bijv. PRK en Lasek. Ook is het herstel sneller.