Ooglaserbehandelingen > Complicaties en Risico's

Complicaties en Risico's

Elke operatie kan complicaties geven. Het is onmogelijk alle risico’s voor iedereen in een lijst samen te vatten. Het gesprek met de oogarts en / of optometrist zal de voor u mogelijke risico’s duidelijk kunnen maken. Het opsommen van de onderstaande complicaties is niet bedoeld om u te weerhouden van een ooglasercorrectie, maar om u de kans te geven eerst een realistische afweging te maken door middel van gedegen voorlichting. Vaak wordt dit onderdeel bij de verschillende behandelcentra in Nederland onderbelicht of zelfs niet genoemd.

Complicaties die bij alle oogbehandelingen kunnen voorkomen:

Reststerkten
Met laserchirurgie, net zo min als met enige andere vorm van chirurgie, kan er 100% resultaat beloofd worden. Er kan iets teveel of iets te weinig gecorrigeerd worden. Over het algemeen kan men stellen dat ondercorrecties meer voorkomen dan overcorrecties. De kans op onder- of overcorrecties neemt toe naarmate de afwijking groter is. Globaal genomen heeft men voor lagere afwijkingen ongeveer 99% kans op een volledig onafhankelijk worden van een bril. Bij de hogere afwijkingen daalt dit tot 95%, afhankelijk van de oorspronkelijke afwijking. In het geval van onder- of overcorrecties kan eventueel een nabehandeling overwogen worden. Deze is in het eerste jaar na de eerste behandeling kosteloos.

Halo’s
In de periode vlak na de operatie komt het soms voor dat patiënten uitstralingen rond een lichtbron (starbursting) of halo's zien en dan vooral 's nachts.
Dit fenomeen verdwijnt bij de meeste mensen na enkele maanden.
Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een wijde pupil. Om deze redenen kan de optometrist soms deze behandeling afraden, indien er bij u te grote pupillen zijn vastgesteld tijdens het vooronderzoek.
Een persoonlijke, op u toegepaste ooglasercorrectie zal dan meestal uitkomst bieden.

Iets verminderde gezichtsscherpte
Na een ooglasercorrectie kan de best mogelijke gezichtsscherpte gedaald zijn. Concreet houdt dit voor u in dat u iets dichter naar een bord op de autosnelweg moet rijden om dit te kunnen lezen, maar meestal merkt u het verschil niet. Bij een persoonlijke, op u toegepaste ooglasercorrectie, is de kans hierop minder dan 0,1%.

Infecties
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de kans op ooginfecties zeer klein. Statistisch is ze 1 op 5000 (ter vergelijking: mensen met contactlenzen hebben een kans van 1 op 3000, elk jaar opnieuw, om een ernstige hoornvliesinfectie te ontwikkelen met blijvende schade tot gevolg en bij autorijden hebt u een statistische kans van 1 op 150 op een ongeluk en dit ook elk jaar opnieuw)

Als u zich nauwgezet aan het druppelprotocol houdt van de voorgeschreven antibioticadruppels van de controlerende optometrist en / of oogarts dan is de kans op een infectie erg klein. Daarnaast is de algemene persoonlijke hygiëne heel erg van belang; u moet altijd goed uw handen wassen. U mag absoluut niet in uw ogen wrijven gedurende twee weken, noch zwemmen of een sauna bezoeken.

Bij een rood oog, met daarbij klachten van steken of pijn moet u gelijk een optometrist en / of oogarts waarschuwen. Alleen bij implantlenzen is een infectie binnen het oog mogelijk. Dit kan tot blindheid leiden. Deze infectie zal pas enkele dagen na de operatie optreden. Daarom is het komen op de nacontroles verplicht! Het oog wordt rood en is meestal pijnlijk en de gezichtsscherpte neemt zeer sterk af. Men moet in dit geval onmiddellijk de oogarts waarschuwen.

Droge ogen
Droge ogen treedt vooral op na een behandeling als men voorheen contactlenzen droeg, of roker is / was. Droogheid kan dan vier tot acht weken aanhouden. In het uiterste geval kunnen de klachten zes maanden aanhouden voordat deze verminderen. Droge ogen komen het meest voor na een LASIK behandeling.

Complicaties die voorkomen bij de LASIK methode
Bij LASIK wordt een flapje van het hoornvlies losgemaakt. Hierbij kunnen er een aantal problemen ontstaan, die meestal een wat tragere genezing tot gevolg hebben.

Onregelmatige corneale flap
Als de flap niet dik genoeg gemaakt wordt, is het moeilijk om deze terug te plaatsen, waardoor er plooitjes in de flap komen te zitten en de gezichtsscherpte vermindert. Als dit optreedt dan constateert men dit altijd bij de eerste controle vlak na de behandeling. Men zal dan altijd deze plooien gladstrijken (indien ernstig aanwezig)

Corneaperforatie
Het ongewenst opensnijden van het oog was vroeger een gevreesde complicatie. Maar met de nieuwe technieken en de te gebruiken Keratoom (Hansatome) kan dit niet meer gebeuren.

Onvolledige flap
Tijdens het maken van de flap loopt het mesje over een rail waarbij deze zou kunnen blokkeren. Er bestaat dan een kans dat er een onvolledige flap gemaakt wordt. Op dat moment moet de behandeling gestaakt worden. De behandeling kan dan pas na 1 à 3 maanden voortgezet worden. Dit heeft geen nadelig effect voor het uiteindelijke resultaat. Dit gebeurt in ongeveer 1 op de 1000 behandelingen.

Vrije flap
Theoretisch zou het flapje volledig los gesneden kunnen worden. Eigenlijk is dit geen echte complicatie. Het flapje kan perfect terug geplaatst worden. Deze complicatie heb ik nog nooit mee gemaakt.

Epitheliale ingroei
Het epitheel is het bovenste deklaagje van het hoornvlies. Tijdens de LASIK behandeling blijft deze laag onaangetast. Maar tijdens het herstel kunnen een aantal cellen vanuit de wondrand onder de flap doorgroeien. Dit kan voorkomen bij 1 op 1000 mensen die een LASIK behandeling hebben ondergaan. Indien de cellen te centraal groeien (richting pupil) dan dienen ze verwijderd te worden. Dit gebeurt door de flap voorzichtig op te tillen en de ingegroeide cellen te verwijderen.

Flapverschuivingen
Het verschuiven van de flap na de eerste week komt zelden voor en wordt meestal veroorzaakt door het wrijven in het oog. U moet daarom ook de eerste twee nachten een beschermend brilletje dragen zodat u niet gedachteloos tijdens uw slaap kan wrijven in het oog. Bij het wassen van het gezicht mag er enkel gedept worden. Als de flap dan toch mocht verschuiven, dan merkt U dit aan een plotselinge daling in gezichtsscherpte, tranenvloed en pijn. Het flapje kan teruggelegd worden, zonder blijvende nadelige gevolgen.

Flap smelten
Komt zeer uitzonderlijk voor bij extreme droge ogen of na een ontstekingsreactie van het hoornvlies na de behandeling.


Complicaties die voorkomen bij Implantlenzen
Met implantlenzen worden de CLE + terugplaatsing kunstlens (refractieve staarbehandeling) en de implantaten in de voorste oogkamer bedoeld.

Wondlekkage
Indien het wondje lekt, waardoor de lens is ingebracht, kan hiervoor extra zorg nodig zijn. Soms worden tijdelijk tabletten en / of oogdruppels voorgeschreven. Het kan voorkomen dat er nog een hechting gemaakt moet worden.

Verhoogde oogdruk
Om dit te vermijden wordt voor de implantatie van de lens met de laser een kleine opening in de iris (regenboogvlies) gemaakt. De zogeheten iridectomie. Uitzonderlijk kan het dan toch nog gebeuren dat er de eerste 24 uur na de operatie een sterke stijging van de oogdruk optreedt. Dit uit zich dan door pijn op en rond het oog en wazig zien. De oogchirurg dient onmiddellijk een infuus en oogdruppels toe te dienen. De oogdruk zal hierdoor weer snel dalen. Dit leidt niet tot blijvende oogschade.

Vertroebeling van de natuurlijke ooglens
Bij elke ingreep in het oog bestaat de kans dat de natuurlijke ooglens sneller kan vertroebelen (staar ontwikkeling) Dit wordt vastgesteld in ongeveer 3% van de gevallen. In samenspraak met de oogarts kan dan besloten worden om de vertroebeling te verwijderen.

Let wel, bij de LASIK behandeling is er géén vergrote kans op de vorming van staar!